Vijf logo

Een nieuwe samenwerking in het Limburgse Zorglandschap

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en (maatschappelijke) ondersteuning in het sociaal domein komen te liggen. Het doel van deze transitie is om ondersteuning en zorg dichtbij en rondom de burger te organiseren. Vier regionaal bekende organisaties - PSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh - slaan de handen ineen om in Noord- en Midden-Limburg dit doel te realiseren. Ze doen dat onder de naam VIJF.

Gele cirkel

Mensvisie

Vijf staat voor de vier organisaties, plus de inwoner die hulp of ondersteuning nodig heeft. Vijf stelt de mens centraal en wil bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én te zorgen dat mensen zo veel mogelijk eigen regie kunnen voeren. Vijf gaat samen met de burger op zoek naar vernieuwende oplossingen, los van regulier aanbod. Door samen te werken komen onze verschillende expertises op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslaving, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, het beste tot zijn recht.

Lokale gemeenschap

Daarnaast zijn we diepgeworteld in de Limburgse gemeenschap. We weten wat er speelt, welke problemen er zijn én waar de kansen liggen. Daar kunnen we snel passend aanbod op organiseren, ook wijkgericht. Dat kan een voor iedereen toegankelijke voorziening zijn in een wijk of gebied, tot hulp op maat achter de voordeur. Dit doen we niet alleen, waar nodig betrekken we lokale partijen. Op die manier ondersteunen én ontzorgen we gemeenten bij hun taken in het sociaal domein.

Lachende mensen
Gele cirkel
Een grote letter vijf

Transformatie

De uitdaging is om precies dat te doen wat nodig is. De professionals krijgen de ruimte om hier samen met de burgers vorm aan te geven. Het gaat ons niet om groei, maar juist om de zorgvraag terug te dringen. Dat doen we bijvoorbeeld met efficiënte administratieve processen, door op een nieuwe manier te werken. We gaan voor kwaliteit en vol overtuiging aan de slag om binnen het gestelde budget de zorg te leveren die nodig is. We zorgen daarbij voor inzichtelijke data over welke interventies worden ingezet, wat dat kost en hoe geldstromen lopen. Zo kunnen we gezamenlijk bijsturen en keuzes maken.

Eigen kracht

Dát is het startpunt van de transformatie, het anders organiseren. Mensen moeten meteen weten waar ze terecht kunnen, hun verhaal maar één keer vertellen en direct de hulp krijgen die passend is. En dat kan heel anders zijn, dan je zou verwachten. Bijvoorbeeld in het eigen netwerk of in een andere aanpak, groepsgewijze activiteiten, bijeenkomsten met gelijkgestemden of eHealth. Het accent ligt daarbij op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.